marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Zaprawa murarska

Zaprawa murarska PROFIT jest suchą mieszaniną zaprawową złożoną z cementu portlandzkiego, wapna, dodatków oraz domieszek specjalnych. Mrozoodporna - nadaje się do wznoszenia ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków.


Dla otrzymania warstwy 10 mm, na powierzchni 1 m - ok. 16 kg


Zaprawę murarską stosuje się do budowy ścian z cegły oraz różnego typu bloczków z betonu - wewnątrz i na zewnątrz budynków wg normy budowlanej DIN 1053. Stosuje się ją do otrzymania jednowarstwowych spoin o grubości minimalnej 8 mm. Dodatkowo, używać jej można również jako podkład tynkarski.


Przechowywać w suchym miejscu, poza dostępem dzieci. Ewentualne zabrudzenia na rękach, narzędziach i ubraniu, usuwać przy użyciu wody, najlepiej bezpośrednio po ich powstaniu, względnie po zakończeniu prac murarskich. Zaleca się osłaniać przed zabrudzeniem powierzchnie, które nie mają być murowane, plandekami lub folią przed podrażnieniem - w przypadku podrażnienia przemyć obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.


Powierzchnie przeznaczone do pokrycia zaprawą murarską PROFIT powinny być spoiste i oczyszczone z kurzu oraz tłustych zabrudzeń. Elementy luźne i osypujące się usunąć. Podłoża silnie nasiąkliwe zagruntować preparatem gruntującym lub co najmniej silnie zwilżyć wodą.


Suchą mieszankę należy zarobić zwykłą wodą wodociągową w stosunku około 16% (na worek 25 kg powinny wystarczyć 4 litry wody). Pamiętać o wsypywaniu proszku do wody, a nie dolewaniu wody do suchej mieszanki w celu uniknięcia grudek i zbryleń. Mieszać, do uzyskania jednolitej konsystencji - najlepiej mechanicznie w betoniarce lub przy użyciu mikserów malarskich. Gęstość masy dostosować do potrzeb wykonywanych prac lub stosowanych urządzeń poprzez dolewanie wody. Zarobiona zaprawa pozostaje gotowa do użycia - w zależności od temperatury otoczenia - około 1 godziny. Nakładać kielnią lub pacą stalową. Zużycie do otrzymania 10 mm, na powierzchni 1m, wynosi 16 kg zaprawy, czyli do wymurowania 1 metra kwadratowego muru, o grubości 1/2 cegły, zużywa się w przybliżeniu 3 opakowania po 25 kg każde. Sposób nanoszenia: kielnia, paca stalowa Zarabianie masy: czysta woda wodociągowa w stosunku ok. 16% masy.


90 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.