marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Zaprawa klejowo-szpachlowa

Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu przeznaczona jest do wykonywania warstwy zbrojnej tkaniną szklaną w systemie ociepleń. Może być także stosowana do przyklejania sztywnych płyt z polistyrenu ekspandowanego PS-E (styropianu) i polistyrenu ekstrudowanego XPS do podłoży mineralnych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń


Worki 25 kg na paletach po 42 sztuki


Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Kruche i odpadające tynki należy usunąć. Nierówności podłoża większe niż ± 1 cm należy wyrównać zaprawą szpachlowo-renowacyjną albo zaprawą tynkarską. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża piaszczące należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. Nierówności styropianu należy zeszlifować, osadzić narożnik, wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej w narożach otworów drzwiowych i okiennych.


Suchą mieszankę należy stopniowo wsypywać do pojemnika zawierającego ok. 6,5 l czystej, chłodnej wody, mieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.


Przy klejeniu płyt do podłoży równych, na płytę należy nanieść porcję zaprawy klejowo-szpachlowej PROFIT i rozprowadzić ją ząbkowaną krawędzią pacy (co najmniej 10 x 10 x 10mm). Przy podłożach nierównych wzdłuż krawędzi płyty zaprawę należy nanosić pasmami o szerokości 3-4 cm, uformowanymi w kształcie pryzmy. Po nałożeniu zaprawy klejowo-szpachlowej PROFIT, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć tak, aby uzyskać równą płaszczyznę z sąsiednimi płytami. Płyty izolacyjne muszą być przyklejone do podłoża co najmniej 40% swej powierzchni. Do prowadzenia dalszych prac, tj. wyrównania i oczyszczania powierzchni płyt, dodatkowego mocowania kołkami rozprężnymi i wykonania warstwy zbrojnej tkaniną szklaną, można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Przy wykonywaniu warstwy zbrojącej zaprawę klejowo-szpachlową PROFIT należy nanosić na powierzchnie płyt ciągłą warstwą, pasmem o szerokości zastosowanej tkaniny zbrojącej. Następnie zaprawę przeciągnąć ząbkowaną krawędzią pacy. Do tak przygotowanej warstwy przykładać pas siatki zbrojącej i przy użyciu pacy wygładzającej równo zaszpachlować do całkowitego zakrycia tkaniny. Warstwa zbrojna pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny zbrojącej należy układać z minimum 10 cm zakładem. Po wyschnięciu warstwy zbrojnej, tj. po ok. 3 dniach (przy temperaturze +20°C i wilgotności powietrza 50%), należy nanieść podkład tynkarski i nałożyć tynk dekoracyjny. Czyszczenie narzędzi: czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Zużycie: przyklejanie płyt izolacyjnych 4-5 kg/ m2 Wykonywanie warstwy zbrojnej 4-5 kg/m2


W warunkach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji.


Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.


Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 2 godziny (w temperaturze otoczenia +20°C) Czas otwartego schnięcia: >_ 20 minut