marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Wylewka betonowa

Wylewka betonowa Profit jest suchą mieszaniną zaprawową, złożoną z cementu portlandzkiego, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek specjalnych. Gotowa masa betonowa zgodna z PN-90/B-141501 oraz klasą betonu M15 i M20.


Około 1 m warstwy grubości 1 mm z 1,9 kg suchej zaprawy.


Co najmniej +5°C.


Wylewka przeznaczona jest do wykonywania różnych elementów betonowych bezpośrednio na placu budowy, na przykład: posadzek i ich fundamentów, schodów, nadproży, stropów (po ich wcześniejszym zbrojeniu), podlewek pod ogrodzenia lub fundamenty, itp. Także do wykonywania innych prac betoniarskich w temperaturach nie niższych niż + 50°C.


Przechowywać w suchym miejscu, poza dostępem dzieci. Ewentualne zabrudzenia na rękach, narzędziach i ubraniu, usuwać przy użyciu wody, najlepiej bezpośrednio po ich powstaniu, względnie po zakończeniu prac betoniarskich. Zaleca się osłaniać przed zabrudzeniem powierzchnie, które nie mają być pokryte wylewką, plandekami lub folią ochronną. Chronić skórę, oczy i przewód pokarmowy przed podrażnieniem - w przypadku podrażnienia przemyć obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.


Powierzchnie przeznaczone do pokrycia wylewką betonową PROFIT powinny być spoiste i oczyszczone z kurzu, wapna oraz tłustych zabrudzeń. Elementy luźne i osypujące się usunąć. Bezpośrednio przed wylaniem, zaleca się podłoże zwilżyć wodą. Podłoża silnie nasiąkliwe zagruntować wcześniej preparatem gruntującym.


Suchą mieszankę należy zarobić zwykłą wodą wodociągową. W celu uniknięcia grudek i zgrubień należy pamiętać o wsypywaniu proszku do wody, a nie do suchej mieszanki. Mieszać, do uzyskania jednolitej konsystencji - najlepiej mechanicznie w betoniarce lub przy użyciu mikserów malarskich. Gęstość masy dostosować do potrzeb wykonywanych prac lub stosowanych urządzeń poprzez dolewanie wody. Gotowa, półpłynna wylewka pozostaje gotowa do użycia - w zależności od temperatury otoczenia - około 1 godziny. Na położenie warstwy grubości około 1mm zużywa się około 1,9 kg gotowej zaprawy na 1m2 pokrywanej powierzchni. Zaleca się nałożoną już zaprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez polewanie od czasu do czasu wodą. Pełną wytrzymałość wylewka osiąga po upływie 21 dni od dnia nałożenia. Zarabianie masy: czysta woda wodociągowa do uzyskania pożądanej gęstości.


90 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu