marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

FLUX-1 to nowoczesny, w pełni ekologiczny plastyfikator, używany do poprawy parametrów świeżej mieszanki oraz dojrzałego betonu.

FLUX-1 powoduje znaczny wzrost wytrzymałości betonu na zginanie i ściskanie o co najmniej 30% w stosunku do betonu kontrolnego. Można bezpiecznie stosować do żelbetonu gdyż nie powoduje korozji stali. Zewnętrzna powierzchnia betonu cechuje się dobrym wyglądem, bez porów i przebarwień.

Stosowanie plastyfikatora zwiększa odporność betonu na działanie czynników atmosferycznych. Produkt występuje w wersji letniej i zimowej.


- do produkcji półciekłych betonów towarowych na węzłach betoniarskich jak i do półsuchych mieszanek przy produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych.

- do wykonywania wylewek podłogowych – doskonały pod ogrzewanie podłogowe.


FLUX-1 należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,3 – 0,6 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%

Przykład:  - na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,6 litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,15 do 0,30 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,08 do 0,15 litra preparatu.


12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. 


Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.


FLUX-1 pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.


Flux-1 jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.


Stan skupienia: ciecz 

Barwa: bezbarwna 

Zapach: bez zapachu 

Gęstość: 1,03 g/cm3 w 20°C 

Ph: 5,5 – 7,5 

Zawartość chlorków: 0,01 % 

Zawartość alkaliów: 0,5 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1.Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 5/2010Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.