marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

TYNKOBET umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach cementowych.

TYNKOBET doskonale napowietrza mieszankę, zwiększa jej urabialność oraz redukuje ilość wody zarobowej do 30%.Eliminuje konieczność stosowania wapna w zaprawach cementowych. Doskonale uplastycznia mieszankę murarską i nadaje jej właściwości klejące. Tynki wykonane z użyciem domieszki nie pękają, są mało ścieralne, mrozoodporne i mało nasiąkliwe. Umożliwia prowadzenie prac budowlanych do -2°C.


- do stosowania we wszystkich robotach murarskich, szczególnie do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

- do wykonywania powierzchni wyrównujących na ścianach (np. pod glazurę ) i posadzkach.


TYNKOBET należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,15 – 0,3% w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,3%

Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,15 do 0,3 litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,08 do 0,15 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,04 do 0,08 litra preparatu. Ilość dozowania zależy od rodzaju kruszywa i cementu jaki stosujemy.


12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.


Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.


TYNKOBET pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l. 


TYNKOBET jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.


Stan skupienia: ciecz 

Barwa: brunatna 

Gęstość: 1,08 g/cm3 w 20°C 

Ph: 4-6 

Zawartość chlorków: 0,5 % 

Zawartość alkaliów: 0,8 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1.Deklaracja zgodności z PN-EN 934-3:2010 nr 9/2010Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.