marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Faktura „baranek”, ziarno 1,5 mm. Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków


- produkowany w kilkudziesięciu kompozycjach kolorystycznych

- gotowy do użycia

- odporny na warunki atmosferyczne

- odporny na szorowanie

- łatwy do utrzymania w czystości

- odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni


Tynk mozaikowy PROFIT służy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowokartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne żywice, a wypełniaczami kolorowe żwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone MD), żwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,2-1,6 mm ( kolory oznaczone MS). Materiał przeznaczony jest do nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. Tynk szczególnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narażonych na wycieranie ścianach wewnątrz budynków, np. przy wejściach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnątrz budynków, tynk mozaikowy PROFIT zaleca się stosować na powierzchniach ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, balustradach, w ościeżach okien i drzwi.


Wiadro 25 kg.


2,5 kg na 1 m²