marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

HYDROFLUX służy do wytwarzania wodoszczelnych betonów.

HYDROPROOF uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji, lekko napowietrza, nie zmieniając czasu wiązania. Powoduje uszczelnienie mas betonowych. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu Hydrofluxu są odporne na ciśnienie wody nawet do 6 atm. Nie zmienia barwy mieszanki betonowej.


- do wytwarzania betonowych konstrukcji narażonych na ciśnienie wody,

- do produkcji wodoszczelnych betonów towarowych, drogowych,

- do produkcji wodoszczelnej galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, ściany oporowe, dachówki cementowe, beton matrycowany,

- do wykonywania wodoszczelnego betonu na płyty stropowe.


HYDROFLUX należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 1 %

Przykład: – na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy 1 litr preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy 0,50 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy 0,25 litra preparatu


12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu


Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.


HYDROFLUX pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.


HYDROFLUX jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.


Stan skupienia: ciecz 

Barwa: jasnoróżowa 

Zapach: bez zapachu 

Gęstość: 1,0 g/cm3 w 20°C 

Ph: 11 – 13 

Zawartość chlorków: 0,01 % 

Zawartość alkaliów: 1 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1.Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 8/2010.